SLOVENSKY ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS
Bratislava Guided Tours
Home
Tours :: VIP Guide :: 

VIP Guide

VIP Guide - Strbske Pleso

Martin Sloboda provides a private guide for V.I.P. persons where professional approach is of great importance. We are proud to be the first choice of numerous renowned companies, foreign embassies in Slovakia and the highest state institutions of Slovakia when it comes to providing a guided tour for top managers, high ranking politicians and visitors of the state. We use a carefully selected private guide - personalities with a long experience, impeccable language skills and perfect manners.

Request an offer

"Dovoľte mi, aby som Vám vyjadril úprimné poďakovanie za spoluprácu počas pobytu ministra zahraničných vecí Rakúskej republiky p. Michaela Spindeleggera, ktorý spolu s rodinou navštívil Bratislavu a zároveň ocenil Vašu erudovanosť a vysoko profesionálny prístup.Možnosť využiť Vaše odborné znalosti a sprievodcovské služby zanechali nezabudnuteľný zážitok a prispeli k úspechu tohto neformálneho stretnutia."
Miroslav Lajčák, Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic

VIP Guide - Bratislava View

VIP Guide


Rely on our professional service when it comes to guiding VIP persons.

Duration tailor made

Our Products
Slovakia Book
Martinus Panta Rhei Gorila ebay Amazon
Bratislava Book
Martinus Panta Rhei Gorila ebay Amazon
Tatra Book
Tatra Book
E-Book
Barnes and Noble Kindle iBooks
Gift Certificate
Slovakia
Martinus Panta Rhei Gorila ebay

Newsletter

Sign up for news and sales