Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov MS AGENCY, s.r.o. zákazník udeľuje spoločnosti bezvýhradný a výslovný súhlas spracúvať a uchovávať osobné údaje poskytnuté pri vypĺňaní online objednávkového formulára ako aj iných dokumentov pripravených MS AGENCY, s.r.o.. Vyplnením predkladaného formulára zákazník udeľuje súhlas so zaradením do evidencie zákazníkov cestovnej agentúry MS AGENCY, s.r.o. Cestovná agentúra bude akceptovať odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek podľa potrieb zákazníka na uvedené kontaktné údaje. Cestovná agentúra sa zaväzuje spracovávať, archivovať a likvidovať údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.

V prípade objednania služieb MS Agency, objednávateľ udeľuje súhlas s poskytnutím osobných údajov (e-mail, meno, priezvisko) webovej stránky TripAdvisor za účelom požiadania o spätnú väzbu v súvislosti s kvalitou poskytnutých služieb. MS Agency neposkytuje osobné údaje iným tretím osobám.

Storno podmienky a zmeny v objednávke

V prípade, že si želáte zmeniť Vašu objednávku, MS Agency urobí všetko pre to, aby to umožnila, pokiaľ to nevylučujú závažné okolnosti. Žiadosť o zmenu objednávky musí byť doručená emailom.

1. Zrušenie objednávky

Požiadavka o zrušenie objednávky musí byť podaná emailom.
Poplatok za zrušenie objednávky sa vypočíta nasledovne:

  • 28 a viac dní pred dohodnutým termínom 0%
  • 27 až 14 dní pred dohodnutým termínom 50% dohodnutej ceny
  • 13 až 5 dní pred dohodnutým termínom 80% dohodnutej ceny
  • 4 a menej dní pred dohodnutým termínom 100% dohodnutej ceny.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že za vybrané programy v určitých obdobiach roka, napr. počas hlavnej sezóny, uplatňujeme prísnejšie storno podmienky. Pri celodňovom programe a dlhších zájazdoch si účtujeme 25% nevratnú zálohu.

2. Omeškanie

V prípade, že sa objednávateľ nedokáže dostaviť na dohodnuté miesto na čas stanovený ako začiatok prehliadky, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne, a to najneskôr do stanoveného začiatku prehliadky. Okrem toho je objednávateľ povinný oznámiť predpokladaný čas príchodu. Čakanie na objednávateľa sa započítava do celkového času objednanej prehliadky. Sprievodca nie je zodpovedný za eventuálne zmeny programu vyvolané v dôsledku meškania objednávateľa.

Ak sa objednávateľ nedostaví na miesto stretnutia do 30 minút od času stanoveného ako začiatok prehliadky, spoločnosť je oprávnená stornovať prehliadku a uplatniť storno poplatok podľa ods. 1.

Objednávateľ sa zaväzuje čakať na sprievodcu 15 minút. Čakanie na sprievodcu sa nezapočítava do celkového času objednanej prehliadky. Iné nároky na náhradu sú vylúčené.

3. Zmeny termínu rezervácie

V prípade ak si želáte stornovať Vašu objednávku a uskutočniť novú, platia storno poplatky podľa ods. 1.

Prečo Martin Sloboda a jeho tím?

  1. U Martina Slobodu máme šťastie na zamestnanie, ktoré sa dokonale hodí k našim osobnostiam.
  2. Naše nadšenie pre Slovensko, zmysel pre humor a osobný prístup Vám prinášajú zážiky na celý život.
  3. Vďaka profesionalite, precíznym vedomostiam a dôrazu na detaily, odchádzajú naši hostia s jedinečnými osobnými zážitkami.
  4. Pracujeme len so starostlivo vyberanými, vysoko kvalifikovanými sprievodcami a osobnosťami spĺňajúcimi náročné kritériá, s cieľom zostaviť najlepší možný tím.
Best GuidesTravelers choice 2022Travelers Choice 2020Tripadvisor Certificate of Excellence  Travelers Choice 2020  LTG 2019

Naše produkty

Kniha Slovensko
Kniha Slovensko Martinus
Kniha Slovensko Panta Rhei
Kniha Slovensko Gorila
Kniha Slovensko ebay
Kniha Slovensko Amazon
Kniha Bratislava
Kniha Bratislava Martinus
Kniha Bratislava Panta Rhei
Kniha Bratislava Gorila
Kniha Bratislava ebay
Kniha Bratislava Amazon
Kniha Tatry
Kniha Tatry v predaji
E-book Bratislava Active
E-book Bratislava Active
E-book Bratislava Active
E-book Bratislava Active
Darčeková poukážka
Slovakia Classic Series
Slovakia Classic Series Martinus
Slovakia Classic Series Panta Rhei
Slovakia Classic Series Gorila
Slovakia Classic Series ebay